Envoke Talent Karriärprogram

Karriärprogrammet - Vi utvecklar framtidens medarbetare

Karriär-programmet

Att ta första steget ut i arbetslivet är ofta en utmaning både för arbetsgivaren och den anställda.

Båda parter behöver snabbt förstå varandra för att kunna navigera i en företagsvärld som ständigt förändras. Det ställer höga krav på arbetsgivaren att kunna erbjuda en konkret onboardingprocess där såväl förväntningar som företagskultur kommuniceras med den anställda.

Samtidigt behöver arbetsgivaren säkerställa att organisationen kan fortsätta leverera enligt sina uppsatta mål. Det kan vara svårt för arbetsgivaren att avsätta tillräckligt med resurser för att uppnå båda delarna på samma gång. 

Lösning
Vi har tagit fram konceptet karriärprogram. Genom att ta tillvara på vår mångåriga erfarenhet inom rekrytering har vi utvecklat ett träningsprogram där vi kombinerar rekrytering med onboarding, coachning och kompetensutveckling – allt för att underlätta för er som arbetsgivare att anställa, utveckla och behålla de bästa medarbetarna.  

Hur funkar det?

Med hjälp av våra resurser synliggör vi starka och svaga personliga sidor hos den anställda. Utifrån detta kan rekryterande chef ta fram en onboardingprocess och senare en karriärplanering för att jobba för en långsiktig anställning där arbetsgivaren får behålla den anställda​. Vi anpassar självklart utbildningen efter arbetets karaktär, t.ex. sälj, IT, finans eller något annat område som ni verkar inom.  

KPI –> UTVÄRDERING –> KARRIÄRPLANERING –> COACHING –> FEEDBACK

 ———  Leverans över 9 månader    ———

Innehåll

Onboarding

En trygg onboardingen är en avgörande process för att skapa en attraktiv kandidatupplevelse.

Coachning

Genom vår coachning kan varje medarbetare bli sitt bästa jag utifrån sina styrkor och svagheter, istället för att begränsas av dem.

Tester

Personlighetstest för utvärdering av psykologiska och praktiska färdigheter

Utbildning

Vi anpassar självklart utbildningen efter arbetets karaktär, t.ex. sälj, IT, finans eller något annat område som ni verkar inom.

Våra Coacher

Våra coacher har över 40 års samlad erfarenhet av områden inom sälj, marknadsföring och finans – Områden där både ett flexibelt samspel och ett resultatinriktat fokus är nyckelfaktorer för att lyckas. Genom karriärsupplägget får ni och er anställda tillgång till deras spetskompetens dygnet runt – 24/7.

Moe Khalife

Senior Coach

– Företagskonsult 
– Finans och marknadsföring expert
– Ägare av Viral Transparency 
– Tidigare anställd hos KPMG och Deloitte

Coachning

Vår coachning utgår från ett dynamiskt tänkesätt: Tanken om att människor är formbara och kan utvecklas på ett nästintill obegränsat sätt om vi får rätt förutsättningar. Genom vår coachning kan varje medarbetare bli sitt bästa jag utifrån sina styrkor och svagheter, istället för att begränsas av dem.

Vill du veta mer?

073-516 89 81

Envoke Talent AB
Gustavslundsvägen 147
167 51 Bromma

Email info@envoketalent.com

© Copyright 2022 🤍 envokeTalent